Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja do klasy 1

I. Dokumenty rekrutacyjne

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

2) Karta informacyjna (do pobrania poniżej)

3) Dwa zdjęcia legitymacyjne

4) Wykaz ocen za I półrocze potwierdzony przez szkołę

5) Świadectwo ukończenia klasy:

- siódmej (jeśli rekrutacja odbywa się w trakcie roku szkolnego)

- ósmej (jeśli rekrutacja odbywa się po zakończeniu roku szkolnego)

6) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

7) Osiągnięcia, dyplomy, certyfikaty i inne (jeśli dotyczy)

8) Opinia wychowawcy o dziecku (wzór do pobrania poniżej)

9) Opinia, orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (jeśli dotyczy)

10) Zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy)

II. Egzamin sprawdzający

Kandydat przystępuje do egzaminu sprawdzającego:

- wiedzę z języka angielskiego,

- wiedzę z języka polskiego i matematyki (dla kandydatów powracających z zagranicy).

Termin egzaminu jest ustalany indywidualnie.

Laureat lub finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego lub Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego lub uczeń posiadający certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym jest zwolniony z egzaminu sprawdzającego wiedzę z języka angielskiego.

LO1 Checklist.pdf
Formularz do liceum.pdf
Karta informacyjna LO.pdf
Opinia o uczniu LO.pdf