Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klasy 0

Dokumenty rekrutacyjne

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

2) Karta informacyjna (do pobrania poniżej)

3) Opinia wychowawcy o dziecku - w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola (wzór do pobrania poniżej)

4) Opinia, orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (jeśli dotyczy)

5) Zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy)

SP0 Checklist Dokumentów.pdf
Formularz do SP.pdf
Karta informacyjna SP.pdf
Opinia o dziecku.pdf