Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klasy 1

Dokumenty rekrutacyjne

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

2) Karta informacyjna (do pobrania poniżej)

3) Dwa zdjęcia legitymacyjne

4) Opinia wychowawcy o dziecku (wzór do pobrania poniżej)

5) Opinia, orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (jeśli dotyczy)

6) Zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy)

SP1 Checklist Dokumentów.pdf
Formularz do SP.pdf
Karta informacyjna SP.pdf
Opinia o dziecku.pdf