Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klas 2-3

Dokumenty rekrutacyjne

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

2) Karta informacyjna (do pobrania poniżej)

3) Dwa zdjęcia legitymacyjne

4) Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy

5) Opinia wychowawcy o dziecku (wzór do pobrania poniżej)

6) Opinia, orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (jeśli dotyczy)

7) Zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy)

SP23 Checklist Dokumentów.pdf
Formularz do SP.pdf
Karta informacyjna SP.pdf
Opinia o uczniu.pdf