Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klas 4-8

Dokumenty rekrutacyjne

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

2) Karta informacyjna (do pobrania poniżej)

3) Dwa zdjęcia legitymacyjne

4) Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy

5) Wykaz ocen za I półrocze potwierdzony przez szkołę

6) Osiągnięcia, dyplomy, certyfikaty i inne (jeśli dotyczy)

7) Opinia wychowawcy o dziecku (wzór do pobrania poniżej)

8) Opinia, orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (jeśli dotyczy)

9) Zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy)

Egzamin sprawdzający

Kandydat przystępuje do egzaminu sprawdzającego:

- wiedzę z języka angielskiego,

- wiedzę z języka polskiego i matematyki (dla kandydatów powracających z zagranicy).

Termin egzaminu zostanie ustalony indywidualnie.

SP48 Checklist Dokumentów.pdf
Formularz do SP.pdf
Karta informacyjna SP.pdf
Opinia o uczniu.pdf